Usaha-usaha Memajukan Industri Pelancongan Negara

Malaysia mempunyai deretan pulau yang unik nan indah serta termasuk Negara yang dekat dengan garis khatulistiwa. Oleh sebab itu , Malaysia dapat membuat usaha memajukan industri pelancongan termasuk sumber utama pendapatan Negara jika sumber daya alam yang ada dieksploitasi sepenuhnya

Apa yang menjadikan jumlah pelancong belakangan ini semakin bertambah?

 Berdasarkan hasil kedatangan jumlah kedatangan pelancong, keunikan budaya rakyat bisa disebut aset penting dalam usaha Negara mendatangkan pelancong,ini jelas menunjukan bahwa Negara ini memepunyai daya tariknya tersendiri.

Menteri kebudayaan, kesenian, dan pelancongan, menyarankan agar tugas menarik minat pelancong harus menjadi tanggungjawab semua pihak serta tidak meletakkan semua tugas di bahu kerajaan sahaja.

Saya berpikiran bahawa masih terdapat banyak sekali usaha yang dapat dilaksanakan oleh kerajaan untuk memastikan pelancong yang mengunjungi Malaysia lebih banyak, serta agar bertempat tinggal di Negara ini

Apa yang menjadi faktor utama pelancong datang ke sebuah Negara?

Faktor utamanya ialah kemudahan fasilitas seperti pengangkutan dan perhubungan. Hal ini karana tujuan paling utama pelancong mengunjungi sebuah Negara ialah mencari kedamaian dan ketenangan.

Oleh sebab itu, kerajaan wajib memberikan kemudahan pengangkutan dan komunikasi untuk para pelancong yang berkunjung yang khususnya bertujuan untuk memudahkan pelancong ke tempat wisata yang akan dituju

Faktor utamanya ialah kemudahan fasilitas seperti pengangkutan dan perhubungan. Hal ini karana tujuan paling utama pelancong mengunjungi sebuah Negara ialah mencari kedamaian dan ketenangan.

Oleh sebab itu, kerajaan wajib memberikan kemudahan pengangkutan dan komunikasi untuk para pelancong yang berkunjung yang khususnya bertujuan untuk memudahkan pelancong ke tempat wisata yang akan dituju

Cotohnya, banyak pelancong yang akan mengunjungi ke negara kita dengan tujuan umtuk menikmati keindahan pulau dan pantai. Oleh sebab itu, kerajaan harus memberikan fasilitas yang memadai untuk kemudahan perkhidmatan bot atau feri dari tanah besar menuju beberapa pualau di sekitar Laut China Selatan untuk kemudahan orang ramai menyaksikan indahnya alam semula.

Sehingga Tugas menyediakan kemudahan ini akan lebih memberikan kesan kerajaan senantiasaa terus memantau syarikat yang di berikan amanah untuk menyediakan perkhidmatan pengangkutan tersebut.

Mengapa kemudahan penginapan termasuk faktor penting dalam menarik minat para pelancong?

Banyaknya penginapan yang selesa seperti hotel, charlet, dan sebagainya turut serta masuk dalam factor penting untuk menarik ramai pelancong mengunjungi Negara kita, kenyamannan tersebut turut serta menjadikan seseorang pelancong itu akan tinggal lama atau tidak.

Jika tempat menginap tersebut selesa dengan fasilitas lengkap, hal ini akan mendorong seseorang pelancong itu memutuskan untuk tinggal lebih lama di Malaysia sekaligus Negara akan mendapatkan lebih banyak mata wang asing yang menjadi sumber devisa Negara.

Pembinaan hotel dan rumah penginapan yang berkembang layaknya cendawan tumbuh selepas hujan di kampung di seluruh Negara memperlihatkan kesungguhan Negara dalam usahanya menarik pelancong berkunjung ke Negara ini. Kadar sewa dan tarif sebuah hotel juga harus diterapkan untuk mempermudah sesebuah hotel yang di bina itu

Melalui perantara Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia(LPPM), kerajaan menganggap wajar menyediakan maklumat lengkap mengenai suatu destinasi menarik yang ada di Negara ini, khususnya di tempat yang baharuyang berpotensi memiliki daya tarikan yang menguntungkan

Hal ini juga dapat dilaksanakan dengan menerusi media cetak yaitu, risalah, buku, poster, majalah, dan akhbar ataupn media elektronik macam radio dan TV. Cara lainya membuat halaman pelancongan dalam internet yang memperkenalkan Malaysia sebagai sebuah Negara yang wajib dikunjungi oleh para pelancong asing.

Usaha-usaha memajukan industri pelancongan yang dilaksanakan oleh LPPM dengan memperkenalkan Negara kita pada dinding 60 buah bas di kota Londonpada tahun lalu .menunjukan adanya usaha serius pihak terkait dalam hal menarik lebih banyak pelancong datang ke Malaysia.

Jika maklumat yang lengkap mengenai informasi wisata Negara kita sampai ke pengetahuan pelancong, merekka tentunya akan dating melawat suatu hari kelak

Berbagai budaya dan adat penduduk juga memiliki potensi untuk menarik banyak pelancong mengunjungi Negara ini. Malaysia memang kaya dengan berbagai kebudayaan seperti tarian Melayu, India, Cina, serta suku kaum di Sabah dan Sarawak dapat menghibur pelancong, khusunya kepada pelancong yang gemar kepada sesuatu yang baru.

Banyak sekali pelancong senang melihat kehidupan masyarakat di suatu tempat, seperti Rumah budaya di Kuching, Sarawak yang menempaatkan berbagai jenis rumah dan kebudayaan suku kaum di negeri yang berkaitan dan terus menjadi tumpuan pelancong berkunjung kesana.

Kementrian terkait juga harus menjadikan berbagai kebudayaan yang unik tersebut menjadi daya tarik utama dalam mengembangkan industri pelancongan dengan mengemas persembahan yang telah ada.

           Memperkenalkan kebudayaan di luar negeri juga termasuk langkah yang harus dilakukan oleh LPPM agar menarik lebih banyak pelancong berkunjung ke negara ini. Berbagai aktivitas seperti mengadakan Minggu Malaysia di beberapa negara seluruh dunia serta kegiatan pertukaran delegasi kebudayaan dengan negara tertentu adalah kegiatan yang memperkenalkan Malaysia kepada pelancong asing.

Upaya yang dilakukan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan yang membuka pusat perwakilan di beberapa negara membuktikan suatu upaya dalam menarik pelancong.

Terbukti, pada program seperti Tahun Melawat Malaysia (TMM) ternyata berhasil menarik pelancong mengunjungi Malaysia , sekaligus memberikan keuntungan yang banyak pertukaran mata wang asing yang merupakan sumber devisa negara.

Promosi juga perlu ditingkatkan lagi agar menarik kehadiran pelancong walaupun dalam keadaan terpaksa rnembelanjakan wang yang besar, namun oleh-olehnya  juga lumayan.

            Berdasarkan uraian di atas, dijelaskan bahwa berbagai cara dapat dijalankan dalam usaha untuk menarik  minat pelancong berkunjung ke negara ini.

Oleh sebab itu, pihak terkait harus mengupayakan cara  lain yang lebih berkesan, mudah, dan tidak memerlukan perbelanjaan yang besar sehingga sejajar dengansituasi ekonomi negara yang meruncing dewasa ini.

 Sehingga, tanggungjawab untuk memperkenalkan keindahan alam yang ada ini yang semula menjadi tugas negara, kita pun juga harus bekerja sama karena kita juga merasakan.

Jika dimaksimalkan usahaIndustri pelancongan di negara ini akan terus meningkat dan menjadi penyumbang utama untuk pendapatan negara jika maksimalkan secara lebih profesional.

Related Post to Usaha-usaha Memajukan Industri Pelancongan Negara